De Wapenkamer

Variatie

De wapenkamer geeft een overzicht van wapens en strategieën die door ondernemingsraden zijn ontwikkeld in het Machiavelli machtslaboratorium.

 

Heersers van overzee

Een ondernemingsraad van een internationaal bedrijf heeft last van het beleid van de aandeelhouder. Volgens de leden van de ondernemingsraad  wil de aandeelhouder van overzee niet meer investeren in het bedrijf. Het bedrijf levert als cashcow nog voldoende op maar de toekomst op de lange termijn is onzeker. De directeur van het bedrijf lijkt geen rol meer te kunnen spelen. Via de functionele matrix domineren anderen het spel.

Wat moet de strategie zijn en welke wapens passen daarbij?

De ondernemingsraad zou een bondgenootschap kunnen sluiten met de directeur. Ontwikkel gezamenlijke tactieken. Wees alert op de drijfveren van de bestuurder. Is deze bereid om samen te spannen tegen de heerser overzee om blijft hij loyaal?

De rolverdeling zou kunnen zijn dat de OR kastanjes uit het vuur haalt  waardoor de  directeur zo lang mogelijk in het zadel kan blijven maar toch zijn rol kan spelen als beschaafd tegenwicht.

Haal het strijdperk naar je toe. Door de adviezen kan de OR de aandeelhouder er (ongewild) bij betrekken bijvoorbeeld door specifieke voorwaarden te stellen.

Ontwikkel een spionnennetwerk overzee. De OR zou via collega’s contacten kunnen aangaan met de aandeelhouder overzee. Doel is om informatie te verzamelen over de heerser overzee.

 

Eilandenrijk
 1. Situatie: de organisatie is een eilandenrijk, met veel eilandjes en weinig samenhang. De bestuurder speelt hierdoor makkelijk verdeel-en-heers.
 2. wapens:
 3. a) Zoek een goed thema dat op alle eilanden leeft en beleg een artikel 24 vergadering.
 4. b) Interview eventueel aan aantal mensen, waaronder de vorst en de vazallen zelf, maar ook mensen van buiten, zodat je een onafhankelijke blik hebt, zodat het interessant is voor allen, zodat je een netwerk hebt en je eigen stem gewicht geeft.
De vorst wil hogerop.

1.Situatie: een OR wordt steeds geconfronteerd met van hogerhand opgelegde maatregelen, die hun eigen organisatie-onderdeel verzwakken. De bestuurder gaat met al dee maatregelen akkoord, omdat hij interim is en een opdracht van hogerhand heeft gekregen (vermoedt de OR).

 1. Wapens/tactiek:
 2. verbreed het strijdperk, want het strijdperkje OR-bestuurder is niet de plek voor dit gevecht, en de bestuurder niet de juiste gesprekspartner; ga gewoon om hem heen!
 3. zoek de hogere macht op;
 4. werk vanuit een eigen onafhankelijke visie op de toekomst van je organisatie en de doelen die de bestuurder zou moeten nastreven;
 5. een wapen is het inschakelen van een deskundige om een goede businesscase te schrijven;
 6. een ander wapen is om je artikel 24 vergadering te gebruiken om de “hogere machten” zich te laten uitspreken over julie situatie en het dilemma;
 7. massa is altijd een belangrijk wapen. Betrek zo veel mogelijk collega’s zodat de bestuurder en vooral de hogere macht begrijpt dat het sterk leeft.
Grote afstand tussen vorst en volk
 1. Situatie: er is nogal grote afstand tussen de bestuurder en de medewerkers. De bestuurder heeft het imago nogal een potentaat te zijn, en op bijeenkomsten is hij alleen maar aan het woord. Teghelijkertijd leven er veel zorgen, en wil de bestuurder zelf meer dialoog. De OR ziet dit als een kans om een aantal boodschappen over te brengen.
 2. Wapens:
  A)haal de vorst een beetje uit z’n comfortzone, maar geef hem ook de troon;
  b)haal de zorgen van het volk op (interviews, of andere vorm), je wapen is de stem van het volk; 
  c)en leg deze zorgen neer, laat de vorst reageren in plaats van het woord voer
  d)en gebruik eventueel een gezaghebbende gespreksleider
 3. e)nodig alle partijen in de organisatie uit.
De adviseurs uit het volk worden bedreigd
 1. Situatie: de bestuurder wil van de OR van een werkmaatschappij af. OR-leden worden geregeld geïntimideerd; het ontbreekt de OR aan basisvoorwaarden voor het OR-werk. Ook zijn er plannen om dr OR op te heffen en alleen met een OR op holding niveau te werken.
 2. Wapens en tactiek
 3. Ga zelf uit het strijdperk, want daar loop je gevaar.
 4. Schakel huurlingen in: advocaten en vakbonden, om je zaak aan de orde te stellen en het gevecht te voeren.
 5. Zoek massa: licht het volk in over de streek die de vorst van plan is en mobiliseer eventueel verzet.
De keizer  laat ons bungelen
 1. Situatie. Het moederbedrijf investeert niet meer in de organisatie, heeft andere kernactiviteit, maar blijkbaar levert ons bedrijf nog voldoende op. OP termijn gaan we er aan onderdoor.
 2. Wapens/tactiek
 3. Sluit een bondgenootschap met je bestuurder en bedenk samen tactieken (tenzij de bestuurder echt loyaal is naar boven, zie het eerste voorbeeld)
 4. Haal het strijdperk naar je toe: bijvoorbeeld door een adviesaanvraag over een reorganisatie zo op te stellen, dat het moederbedrijf met de billen bloot moet..
 5. haal de kastanjes uit het vuur voor de bestuurder (hij/zij hoort loyaal te zijn naar boven en moet zo lang mogelijk blijven zitten, de OR kan tegenspel bieden.)